Doelgroep specifieke protocolzorg, zorgplanning, case management en integrated care

Studiegidsnr:9003GGWVHP
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:42
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Steven Haine

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het eerste thema biedt als kapstokmodule concepten aan zoals EBP, protocolzorg/zorgplan  casemanagement om via o.a. aanbevelingen van Domus Medica en NHG om te komen tot functionele zorg en advanced care planning.

In de volgende thema ’s wordt ingegaan op de verpleegkundige opvolging bij diabetes mellitus, COPD en astma, cardiovasculair risicomanagement en INR (internationale maat voor de stolbaarheid van bloed), ouderengeneeskunde en multimorbiditeit. Deze thema ’s worden toepassingsgericht uitgewerkt en zijn de drager/context waarbinnen de concepten worden geïntegreerd.

Thema drie werkt als sluitstuk van dit opleidingsonderdeel namelijk het organiseren van een verpleegkundig consult.