Klinische praktijk en intervisie

Studiegidsnr:9004GGWVHP
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:252
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Roy Remmen
Peter Van Bogaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De klinische praktijk omvat stage, intervisie en een syntheseproject waarbij integratie van theorie en praktijk beoogd wordt.