Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk

Studiegidsnr:9005GGWVHP
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het eerste thema gaat in op observatie, beoordeling en interpretatie van mogelijke signalen bij psychische klachten. Vervolgens wordt verdiepend ingegaan op de meest voorkomende psychische klachten in de huisartsenpraktijk en de samenwerking van de VIHP  en de huisarts hierbij met aandacht voor het bewaken van eigen grenzen en zelfzorg. Ten slotte wordt geprotocolleerd handelen bij eerstelijnsproblematiek besproken binnen de geestelijke gezondheidszorg met aandacht voor psychofaramaca.

De organisatie van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen wordt toegelicht.