Bibliotheekbeheersystemen

Studiegidsnr:9005OIWIBW
Vakgebied:Bibliotheekwetenschappen
Academiejaar:2014-2015
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Richard Philips
Eva Vleugels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor het opleidingsonderdeel Bibliotheekbeheersystemen is het belangrijkste aspect de toepassing van verschillende automatiseringsbenaderingen (documentaire en administratieve databases, content management systems en webtechnologie) in één omvattende omgeving van geïntegreerde bibliotheekfuncties.

De studenten maken daartoe kennis met de belangrijkste functies en hun automatiseringscriteria, standaarden en courante producten in de Vlaamse en internationale context.