Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de bedrijfskunde

Studiegidsnr:9005TEWBDK
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Walter Van Andel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

OPGELET!

Dit vak wordt in short track aangeboden; alle lessen gaan door tijdens de eerste 3 à 4 weken van het eerste semester. Er wordt gewerkt met "permanente evaluatie", wat betekent dat er tijdens het semester een evaluatiemoment zal plaatsvinden. Er wordt géén examen georganiseerd tijdens de januari-zittijd.

 

INHOUD CURSUS

De cursus ‘Inleiding tot de bedrijfskunde’ geeft een inleiding over onderwerpen zoals economie, internationale handel, ethiek, ondernemerschap, marketing, management, bedrijfsfinanciering en HRM. Dit vak introduceert dus een heel aantal begrippen en onderwerpen die verbonden zijn aan de moderne bedrijfswereld. Studenten van de schakel- en voorbereidingsprogramma’s starten met dit vak om nadien een master aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen te kunnen volgen.

Het vak is ontwikkeld voor studenten zonder enige voorkennis over het bedrijfsleven en bedrijfskunde. Het zogeheten “K-P-W schema” (Kost-Prijs-Waarde) vormt de rode draad doorheen de cursus.

Het vak start (Deel 1) met een introductie over verschillende economische systemen, en de concepten “vraag” en “aanbod”. We leggen eveneens in grote lijnen uit hoe de macro-economie werkt en wat internationaal zakendoen inhoudt. Er komen enkele aspecten van ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod. In dit eerste deel wordt een eerste onderdeel van het zogeheten K-P-W schema besproken; namelijk “wat is Waarde”?

Nadien (Deel 2) overlopen we de belangrijkste ondernemingsvormen en bekijken we de karakteristieken van “ondernemerschap”.

In de volgende 2 delen bekijken we respectievelijk de “Kost” van het K-P-W schema en de “Prijs”. Namelijk, in Deel 3 van het handboek (Kost) bekijken we de financiële kant van zakendoen, waarna we in Deel 4 (Prijs) de belangrijkste aspecten van marketing uitleggen (bijvoorbeeld, product- en prijsbeleid, distributie en klantcommunicatie).

We eindigen met inzichten over het managen en ondersteunen van werknemers (Deel 5) en bespreken onder andere hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden.