Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de financiƫle verslaggeving

Studiegidsnr:9006TEWBDK
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick d'Haens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel wordt opgebouwd via de volgende onderdelen.

1. de student verwerft inzicht in de noodzaak waarom bedrijven aan externe verslaggeving doen en welke informatie externe belanghebbenden verwachten van een onderneming om hun beslissingen te ondersteunen

2. de student wordt vertrouwd gemaakt met het kader waarin ondernemingen hun financiële informatie communiceren aan externe belanghebbenden (structuur van de jaarrekening en de algemene accounting principes)

3. de student krijgt een overzicht van de regulering die rond externe verslaggeving bestaat uit de wereld (internationale verslaggevingsstandaarden, belgische wetgeving)

4. de student leert de basisbeginselen van het dubbel boekhouden, de techniek waarmee transacties worden geregistreerd tijdens het boekjaar en waarbij op het einde van het boekjaar (of bij interim afsluitingen) op basis van de rekeningen een jaarrekening wordt opgesteld

5. de student leert de inhoud van de belangrijke posten van de jaarrekening, alsook de wijze waarop deze posten (bezittingen, schulden, eigen vermogen, kosten en opbrengsten) in een jaarrekening gewaardeerd en gepresenteerd worden.