Studium Generale

Studiegidsnr:9010UAOOUD
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Weyns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gedetailleerde informatie over deze lezingenreeks met een overzicht van de voordrachten en de sprekers is te vinden op https://www.uantwerpen.be/studium-generale/.

De lezingencyclus heeft als doel studenten, doctorandi en het brede publiek samen te brengen om hen te informeren en samen te laten debatteren over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De thema’s van de lezingen van Studium Generale zetten door hun interdisciplinariteit aan tot grensoverschrijdend denken. Ze verruimen de horizon van de deelnemers en voeden de nieuwsgierigheid van een geïnteresseerd en goed geïnformeerd publiek.
 
Er staan acht thema’s op het programma. Elke sessie bestaat uit een lezing van een uur door een gastspreker, gevolgd door vraagstelling en debat met het publiek. Een inleider en tevens moderator, leidt de avond in en coördineert de discussie.
 
Het thema wordt telkens erg breed gekozen, opdat zowel sprekers uit de humane als uit de positieve wetenschappen aan bod kunnen komen.