Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Studiegidsnr:9011WETAGS
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Vera Meynen
Dirk Geens
Frederik Vercruysse
Eddy Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inoefenen van eindcompetenties door het oefenen met examencases op individueel niveau (één student vooraan, anderen volgen en geven feedback)