Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Studiegidsnr:9011WETAGS
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Vera Meynen
Frederik Vercruysse
Eddy Goossens
Gert Van Bortel
Dirk Geens
Koen Desmet
Jonathan Jouret

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inoefenen van eindcompetenties door het oefenen met examencases op individueel niveau (één student vooraan, anderen volgen en geven feedback)