Vormgeving en ruimte

Studiegidsnr:9013FOWKEU
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Iris Van der Schueren
Philip Theys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het keuze-opleidingsonderdeel Vormgeving en Ruimte leer je ruimtelijke structuren en vormen thematisch uitdiepen. Je leert werken met complexe verhoudingen en ritmes die steunen op je mathematische kennis en inzicht. Je ontdekt welke relaties zich ontwikkelen tussen vorm, structuur, ritme en verhouding en hoe die zich kunnen manifesteren in andere disciplines zoals bv. muziek, dans, enz...