Consecutief en simultaan tolken in een reƫle professionele situatie

Studiegidsnr:9016FLWMCI
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Groeninck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student kan, onder begeleiding van de lesgever en ambtenaren van de Europese Unie, oefenen in een professionele omgeving. Voor het simultaan tolken kan dit met open of gesloten ( "stomme cabine" ) microfoon. Na de tolkprestatie krijgt de student feedback van de lesgever en de ambtenaren. De stage bij de EU duurt een week.

Tijdens het academiejaar worden andere stages georganiseerd naargelang de mogelijkheden zich hiertoe voordoen.