Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie deel 1

Studiegidsnr:9020GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1 biedt een grondige kennismaking met de basisideeën van de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, en meer bepaald met de cliëntgericht-experiëntiële therapietheorie en de onderliggende mensvisie. De relationele therapeutische attitudes empathie, congruentie en onvoorwaardelijk positieve gezindheid worden gedoceerd en ingeoefend in de ervaringsgerichte workshops. Je ervaart aan de lijve wat het betekent om deze attitudes te actualiseren in de therapeutische relatie, en kan ook de impact ervan ervaren vanuit de cliëntpositie.Je leert hoe je deze attitudes concreet vorm kan geven in gesprekstherapie (aansluiten en volgen, parfraseren en reflecteren; congruent reageren en confronteren vanuit echtheid; voeling krijgen met welk gedrag je kan accepteren en wat moeilijk/niet accepteer is, en hoe je hiermee kan omgaan in therapie) en in speltherapie (hoe deze interventies vertalen in spelacties).Vervolgens leer je deze basale attitudes toepassen in het werken met gezinnen.Je krijgt een opfrissing/aanvulling van de meest recente ontwikkelingstheorieën en inzichten, en leert die vanbinnen uit begrijpen en toepassen op je patiëntjes. Je leert ook een diagnostisch belevingsonderzoek afnemen en interpreteren, en je leert dit om te zetten in een therapieplan.Je leert het experiëntiële therapieproces te bewaken en te evalueren.