Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie deel 2

Studiegidsnr:9021GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deel 2 komt het proces van de patiënt aan de orde en de wijzen waarop procesblokkades, eigen aan problematische belevingen, cognities en gedragingen, en dit in het licht van de ontwikkeling,kunnen bewerkt worden.Zo wordt er ingegaan op hoe een ontwikkelingspsychologisch model kan worden gebruikt om gespreks- en spelinterventies te kiezen en in te zetten, afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsblokkades van het patiëntje.Je maakt kennis met de cliëntgericht-experiëntiële theorieën van persoonlijkheidsverandering: hoe je met behulp van deze theorieën naar belevingsprocessen en belevingsblokkades kan kijken enhoe je met die blokkades kan werken. Dit wordt nog verder geconcretiseerd met de specifieke gespreks-, creatieve en speltechnieken van focussen, interactionele resonantie en beeldcommunicatie.Concreet komt de speltherapeutische behandeling van hechtingsstoornissen aan de orde. Daarnaast leer je ook zicht krijgen op gezinssystemen en complexe, problematische gezinssituaties, en leer je op basis hiervan een keuze maken voor de meest aangewezen werkvorm of combinatie van werkvormen (individueel, gezin…). Ook leer je de basisbeginselen van het werken met gezinnen en systemen.