Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie deel 3

Studiegidsnr:9022GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deel 3 krijg je een verdieping en differentiering van de basisattitudes en spel- en gesprekstechnieken.De behandeltechnieken worden gedifferentieerd in functie van de psychiatrische en psychosociale problematiek van de patiënt. Verschillendespecifieke problematische cognitief-affectieve processen en procesblokkades komen aan de orde. Je leert deze herkennen en je leert hoe je deze kan bewerken, via welke gespreks- en of spelinterventies.Je leert deze interventies ook concreet toepassen. Zo leer je fragiele belevingsprocessen bij volwassenen (ouders)en bij kinderen herkennen.Je verwerft kennis over de verschillende psychiatrische problematieken waarbij fragiele processen zich kunnen voordoen, en leert hierop therapeutisch inwerken.Verder komt dit jaar het werken met pubers aan de orde. Pubers en adolescenten vormen een typische doelgroep. Je leert de eigenheid van deze doelgroep kennen, en welke de belangrijke therapeutische principes en interventies zijn in de behandeling van deze doelgroep.