Design Workshop

Studiegidsnr:9023FOWKEU
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Christiaan Baelus
Els Du Bois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bij deelname aan projecten die over twee semesters lopen is het noodzakelijk om zich in te schrijven voor Design Workshop (SEM2)

Het thema, de planning en de gewenste deliverables worden in samenspraak met de titularis besproken en vastgelegd bij de aanvang van het academiejaar.

De student kan dit keuzevak opnemen als:

 

Deelname aan een (internationale) ontwerpwedstrijd (vb; Hema, Dyson, ...)

De opdracht wordt aangereikt door de wedstrijdorganisator.. Naast de deliverables opgelegd binnen het kader van het wedstrijdreglement dient de student tevens het gevolgde ontwerptraject te rapporteren en te illustreren. Daarbij dient er in overleg met de begeleider tevens een aantal ontwerpgerelateerde onderzoeken te worden uitgevoerd zoals marktonderzoek, gebruikersobservaties, barndonderzoek, scenario-analyses, ... Finaal wordt een volledig gedocumenteerd ontwerpdossier ingediend.


Deelname aan een ontwerptraject geïnitiëerd door de opleiding. De opdracht wordt aangereikt door docenten en/of onderzoekers. Het betreft een duidelijk omschreven ontwerpopdracht die aansluit bij de lopende pedagogische projecten of onderzoeken. (vb. Ontwikkeling van een behuizing voor een electronisch klokje – centrum voor zorgtechnologie, uitwerking van toonmodellen of functionele prototypes). Het project wordt begeleid door de initiatiefnemer.

Deelname aan een ontwerptraject geïnitiëerd door externen.

De opdracht wordt aangereikt door externe partijen. Het betreft een duidelijk omschreven ontwerpopdracht. De voorstellen worden via blacjboard gecommuniceerd.


Deelname aan een externe workshop(s): (Gamemarathon, smart textiles,...) Studenten kunnen deelnemen aan extern georganiseerde workshops waarbij het ontwikkelen van concepten centraal staat (gamification, interaction design, technologieexploratie,...) De student maakt een volledig verslag (aanpak en resultaten) op van de workshop Bij een te beperkte  omvang van de workshop zal een bijkomend ontwerpproject gevraagd worden om het volume van 3 studiepunten te rechtvaardigen.


Deelname aan een project met een interdisciplinair team ter stimulering van innovatie en entrepreneurship.  Om het ondernemingsschap aan te scherpen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan lopende initiatieven rond entrepreneurship. Samenwerking met andere disciplines (business en engineering oa. The company) en opdrachten aangereikt door externe ideators (starters) zijn daarbij een voorwaarde.

Uitvoering van een eigen voorstel: project. Studenten die een eigen voorstel hebben kunnen dit in overleg met de begeleider uitvoeren. Het betreft een exploratie en uitwerking van een zelf voorgestelde ontwerpuitdaging. De opdracht mag geen onderdeel uitmaken van lopende ontwerpprojecten in het programma. Het mag eventueel wel een verderzetting? Uitdieping zijn van een eerder behaald resultaat. De student dient daartoe zelf een voorstel te formuleren en dat bij de aanvang ter goedkeuring voor te leggen aan de begeleiders .