Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie deel 4

Studiegidsnr:9023GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het laatste deel wordt aandacht besteed aan de diagnose en behandeling van specifieke psychiatrische en psychosociale problemen.Psychotische stoornissen en dissociatieve stoornissen (vaak tengevolge van vroegkinderlijk seksueel misbruik) komen uitgebreid aan de orde, alsook een therapeutisch model voor mediatietherapie bij kinderen met hechtingsstoornissen.In deel 4 is er ook ruimte voor de keuze van de studenten (bij het einde van het derde opleidingsjaar) met betrekking tot de problematiek die aan bod zal komen.

Verder leer je ook werken met gezinnen met kleine kinderen. Dit vraagt een specifieke aanpak.Interventies om met dit systeem te werken worden ingeoefend.En tenslotte wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij en ingegaan op vragen rond deontologie en wet.Aan de hand van concrete vragen en casuïstiek worden wettelijk en deontologische principes verhelderd.