Ontwikkelingsgerichte therapie en psychodrama deel 1

Studiegidsnr:9028GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1 is in hoofdzaak gericht op een grondige uitdieping van het Fe-Di PModel. Deze uitdieping gebeurt theoretisch en wordt ook steeds via actie-gerichte, persoonlijke oefeningen toegepast en besproken. De student leert aldus het model als theoretisch-praktisch referentiekader hanteren voor het therapeutisch handelen. Tevens kan hij/zij aan den lijve ondervinden welk effect de toepassing van bepaalde methodieken heeft opde beleving van de cliënt. Bovendien is er steeds ruimte voor de persoonlijke ondersteuning van de opleideling door de andere groepsleden en door de sessiebegeleider. Belangrijke methodieken in dit eerste jaar zijn de twee-stoelenmethodiek; de toepassing van het inter- en intra- sociaal atoom; het actiegericht werk met humor,symbolen en “as-if” realiteit. Ook wordt geoefend met een typisch actiegerichte vorm van speltherapie voor kinderen: The Children’s Psychodrama-Puppets Kit als concrete aanloop tot latere uitdiepingen van speltherapeutische methodieken.

Bij deze actiegerichte benadering wordt belang gehecht aan de integratie met de ontwikkelingspsychologische mogelijkheden van de patiënt en  het cliëntgericht gedachtegoed waarbij de cliënt vooral wordt gezien als “expert” en de therapeut als ondersteunende “facilitator”.