Ontwikkelingsgerichte therapie en psychodrama deel 2

Studiegidsnr:9029GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student leert in het tweede deel hoe op een speelse wijze de narratieve methode kan worden toegepast via actiegericht werk met sprookjes en verhalen, aangepast aan de vraag en  interessesfeer van het kind en de jongere.  Tevens wordt geoefend met diverse methodieken voor transgenerationele analyse voor het beter begrijpen van de oorzaak van bepaalde problematieken en hoe hier best kan worden op ingespeeld.

Voor analyse van de eigen actiegerichte therapeutische interventie wordt aan de opleideling geleerd hoe de Kellermann-evaluatie-criteria kunnen worden toegepast. Aansluitend wordt  geoefend met de Balint-methodiek om het cliënt-therapeut netwerk via intervisies actief in kaart te kunnen brengen en onder collega’s te bespreken.

In dit tweede deel  kan de opleideling ook actief oefenen met de actie-methodiek van de   geïntegreerde  toepassing van Handelen, Emotiebeleving, Lichaamsbeleving en Denken (H.E.L.D.).. Hierbij wordt ruim aandacht geschonken aan het onderliggend  theoretisch kader en aan de specifieke therapeutische toepasbaarheid.

Op het einde van het tweede deel  wordt de opleideling actief aan het werk gezet met het actiegericht regeneratief ontwikkelingsmodel van de kinderpsychiater Bannister, voor de behandeling van getraumatiseerde kinderen met hechtingsstoornissen, individueel en in groep. Tenslotte wordt in dit tweede deel voor het eerst expliciet gewerkt met de context van de cliënt via het aanleren van de “Double Diad Method”, waarbij de opleideling kan inoefenen hoe op een veilige actiegerichte wijze in de therapieruimte met een  dyade kan worden gewerkt (bvb moeder en dochter; koppel; vader en zoon…)