Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 4 (optie 2)

Studiegidsnr:9039GENPSY
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:42
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Greet Vanaerschot

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inhoud: afhankelijk van hulpvraag en supervisieverloop (zie werkvormen)