Internship

Studiegidsnr:9059FOWKEU
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:78
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Frank Goethijn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wat komt in aanmerking als stage?

De stageactiviteit moet rechtstreeks deel uitmaken van een productontwikkelingsproces of van een onderzoek dat verband houdt met productontwikkeling.

De stage vindt plaats binnen een onderneming of een onderzoeksinstelling. Er moet omkadering zijn van minstens één senior productontwikkelaar of een R&D afdeling.

Ontwerpbureaus of productieondernemingen met een ontwerpafdeling zijn zeer interessant. Meer marketing gerichte, of onderzoeksgerichte organisaties komen ook in aanmerking.

De stage onder keuzevak Internship of Design Project is volledig losgekoppeld van het afstudeerproject. De contacten die een student heeft met een industriële promotor in het kader van zijn of haar afstudeerproject, worden niet aanvaard als stage. Een stage mag in een latere fase wel leiden naar een thema voor een afstudeerproject.

De stage is onbezoldigd. Een betaalde studentenjob kan dus niet als Internship worden erkend, ongeacht zijn inhoud.

Ook buitenlandse stages komen in aanmerking als voldoende informatie over de stagegever kan worden voorgelegd.

Duur

• De omvang van het werk moet in overeenstemming zijn met de studielast die voorzien is voor het opleidingsonderdeel keuzevak "Internship". Dit is minimaal 78 uur. Hier tegenover staan 3 ects punten.

• Ook voor het keuzevak "Design Workshop" kan de student een stage voorstellen. Dit kan gecombineerd worden met de stage van keuzevak "Internship". In dat geval betreft de stage dus minimum 156 uur voor 2 x 3 ects punten. Uit de praktijk blijkt dat 78 uur als zeer kort wordt ervaren. Deze regeling komt hieraan tegemoet.

• Er mag voor een langere periode gekozen worden. Het aantal te verwerven ects punten blijft echter maximum 2 x 3.