Vormgeving en meubeldesign

Studiegidsnr:9066FOWKEU
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Philip Theys
Iris Van der Schueren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1 Aan de hand van meubelvoorbeelden uit de 18 en 19e eeuw wordt de studenten aangeleerd om enerzijds vormelijke factoren en anderzijds constructieve en functionele factoren te herkennen die de identiteit (verschijningsvorm) van een meubel bepalen.

2 Aan de studenten wordt getoond dat vormelijke details inherent verbonden zijn met de gehele verschijningsvorm en daaruit voortvloeiende beleving en appreciatie van het meubelstuk.

3 Er wordt ook aandacht besteed aan de schaduwzone tussen meubel en kunstwerk;

wanneer wordt een kunstwerk een meubel en vice versa? Welke factoren liggen aan de grondslag dat hier daadwerkelijk een ‘overgangsgebied’ voelbaar is?

4 Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan meubelen die letterlijk en figuurlijk vorm zijn gegeven door het gebruiken van (vormelijk) repetitie, modulering; verhoudingsleer, gulden snede en andere maatbepalende “systemen”.