Advanced 3D modelling met Siemens NX

Studiegidsnr:9068FOWKEU
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Jouke Casper Verlinden
Theo Linders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleidende cursis van de High End parametrische ontwerpsoftware Siemens NX.

Aanleren van de basiscommando's voor het opbouwen van stabiele en aanpasbare 3D modellen (parameters, relaties, equations). Samenbrengen in een samenstelling.  Gebruik en verschil tussen de bottom-up en top-down modelleertechniek.  Verder worden geavanceerde tools aangeleerd voor Surface Modelling, Sub D Modelling, Master Modellen, Synchronous Modelling en wordt er dieper ingegaan op de meerwaarde van deze tool ten opzichte van de tools aangeleerd in het bachelortraject.