Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Studiereis en rapportering M1

Studiegidsnr:9075FOWKEU
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:44
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Laporte
Bhumi Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studiereis 2021 gaat naar Nederland van 8 tot 14 mei met bezoeken aan voorbeeldig gerestaureerde of herbestemde onroerende monumenten, maar ook aan natuur- en cultuurlandschappen, tuinen en parken en voorbeelden van goed beheer van roerend erfgoed en van collecties. Zo wordt nagestreefd om sites uit uiteenlopende ‘niches’ van de erfgoedsector  voor te stellen, zoals sites van religieus erfgoed, militair erfgoed, industrieel erfgoed, modernistische architectuur, natuurlandschappen, cultuurlandschappen, museale inrichtingen in monumenten  en nog meer categorieën.  Er wordt een lijst opgemaakt van alle erfgoedobjecten die worden bezocht en de student mag hieruit kiezen, welk gebouw, park of landschap hij/zij wil bespreken. De opdracht is een paper maken waarin de historiek, de betekenis van de locatie, de behoudscontext, de toeristische context, de conservatie en de restauratie worden besproken, naast een uitgebreide bibliografie. Daarnaast  wordt van de student verwacht dat hij zijn medestudenten en docenten uitleg geeft in situ. Het voorlopige programma zal beschikbaar zijn vanaf oktober 2020