Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Werkstage

Studiegidsnr:9077FOWKEU
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor 1035-,1036-,1037-,1038-,1040-,1041-,1042- en 1065FOWIAR om in te schrijven voor 9077FOWKEU.
Contacturen:156
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Stefan Dherdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stageplaats kan georganiseerd worden binnen een onderneming, studiebureau, overheidsdienst, enz.… en dient zorgvuldig uitgekozen te worden zodat er voldoende garantie is dat je competenties vlot getoetst kunnen worden in de reële context van een werkomgeving. Stages in ontwerpbureaus of producenten met ontwikkelings- of ontwerpactiviteiten zijn de beste garantie en worden in deze context aanbevolen.

 De stageactiviteit moet aantoonbaar relevant zijn voor de discipline Interieurarchitectuur. De werkstage kan focussen op denk- en ontwerpprocessen die verband houden met de discipline en/of focussen op doe- en werkactiviteiten om vaardigheden aan te scherpen. Werkstages waarin een combinatie van ontwerpactiviteit, werf- en klantenbezoek en oplevering is opgenomen zijn optimaal   voor de verkenning van de discipline in het werkveld.

Voorbeelden van werkstages in het werkveld (niet limitatief):

studiebureau (met focus of multidisciplinair), planbureau, (meubel)designbureau, adviesbureau, bouwonderneming, gemeentedienst, vervoersbedrijf, kunstsector, theaterwereld, cultuurhuis, museum, verlichtingsconsulent, winkelketen, evenementenorganisatie, productie-atelier enz.…