CAID-tutoring

Studiegidsnr:9078FOWKEU
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van een casstudie leer je de medestudenten optimaal gebruik te maken van VectorWorks en RenderWorks. Hierbij dien je jezelf te verdiepen in het programma en neem je een leidinggevende rol op. In en eerste les krijg informatie over het tutorschap. Als tutor zal je de lessen die je geeft moeten voorbereiden in samenspraak met je coach. Je leert evalueren en de resultaten te communiceren aan je medestudenten.

Dit keuze olod hangt samen met het keuze olod "helpdesk".

Er dienen ten minste vijf tutees ingeschreven te zijn in het keuze olod "helpdesk" en één in het keuze olod "Tutering". Indien dit niet het geval is vervallen beide keuze olods en worden de studenten die hiervoor ingeschreven hebben op de hoogte gebracht zodat zij een andere keuze kunnen maken.