CAID-helpdesk

Studiegidsnr:9079FOWKEU
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van een casestudie leer je optimaal gebruik te maken van VectorWorks en RenderWorks. Je zal hiervoor beroep kunnen doen op de expertise van één of meerdere medestudenten. Zij zullen je wegwijs maken in het gebruik van het programma en antwoorden op alle vragen die je hierover hebt. Dit onder begeleiding van een coach.

Dit keuze olod hang samen met het keuze olod "Tutering".

Er dienenten minste vijf tutees ingeschreven te zijn voor "Helpdesk" en één tutor voor het keuze olod "Tutering".

Indien dit niet zo is zal je hiervan op de hoogte worden gebracht zodat je een ander keuze olod kan opnemen.