Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Internationale workshop

Studiegidsnr:9099FOWKEU
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Maria Leus
Ilaria Rosetti

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De internationale workshop van de masteropleiding Erfgoed Studies biedt de studenten de mogelijkheid om hun onderzoekcompetenties uit te breiden door zich te verdiepen in het onderzoek van een case buiten de faculteit. Deze internationale ervaring kan gebeuren door een  'uitwisseling periode' (3ECTS - summer schools, seminars, workshops) bij een van de partneruniversiteiten of een instituut of universiteit in het buitenland. Belangrijk is dat deze workshop voldoende aandacht besteedt aan erfgoedaspecten, zoals erfgoedwaarden, hergebruik/transformatie van gebouwen/sites, stadsvernieuwing, restauratie of conservatie van een kunstobject of monument.

De internationale workshop richt zich op een aantal belangrijke competenties die aansluiten bij 3 belangrijke onderwerpen die in relatie staan met erfgoedwaarden: genius loci (context), restauratie/behoud (inhoud), adaptief hergebruik en ontsluiting (concept).

Vaardigheden zoals onderzoek, ontwerpen, communicatie en teamwork sluiten aan bij deze onderwerpen.

Bij overmacht zal een vervangopdracht uitgevoerd worden die bijdraagt aan COST action CA18137 met als thema ‘Middle Class Housing; Reuse - Research at the University of Antwerp’. De beoordeling van deze opdracht zal gebeuren door Maria Leus en Els De Vos (workgroup 2 leader van deze actie).