Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Summer School

Course Code :9100FOWKEU
Study domain:Architecture
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:40
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Geert Van der Snickt
Vincent Cattersel
Natalia Ortega Saez

3. Course contents *

The Conservation studies (Faculty of Design Sciences of the University of Antwerp), asks the students to search (national-international) to a summerschool generally fits with conservation studies, or with a graduation subject and therefore gives an extension of the masterstudy.

  • The student is self-starting.
  • The student is making a choice for an (external) summerschool.
  • The titular is kept informed of the requests that are made: 1) which summerschool provider 2) which agreements 3) which outcomes 4) when?.