Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inventarisatietechnieken

Studiegidsnr:9114FOWKEU
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:46
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bhumi Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak inventarisatietechnieken is een praktijkgericht vak waarin studenten leren historische gebouwen te inventariseren volgens de gevestigde methode. Deze methodologie, die onder meer bestaat uit een analyse van het exterieur van het gebouw in combinatie met onderzoek van beschikbare archivalische bronnen, wordt toegelicht in een beperkt, theoretisch luik binnen de cursus. Ook de beschikbare terminologische naslagwerken, de vormvereisten van inventarisfiches en de opmaak van een waardebepaling komen in dit inleidende gedeelte aan bod. Het grootste deel van de cursus wordt vervolgens gewijd aan het uitwerken van een opdracht. Hierbij krijgt iedere student een zestal historische gebouwen toegewezen waarvoor inventarisfiches en waardebepalingen moeten worden opgemaakt. Afhankelijk van de samenwerking die voor het betreffende academiejaar werd gerealiseerd, kunnen deze gebouwen in de stad Antwerpen of in een andere regio gelokaliseerd zijn. De inventarisatieopdrachten worden individueel uitgevoerd, waarbij studenten steeds beroep kunnen doen op de docent en op eventuele ondersteunende begeleiders van de opdracht. Maximaal 12 studenten kunnen aan dit vak deelnemen.