Advanced Prototyping

Studiegidsnr:9132FOWKEU
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Jouke Casper Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

"We have had a digital revolution, we have won, and what is coming now is a revolution in digital fabrication in which the virtual meets the physical" 
- Neil Gershenfeld (director of the Centre for Bits&Atoms, MIT and FabLab founder)

Dit keuzevak, genaamd "Advanced Prototyping" wordt gegeven in drie (sub)modules:

  1. Algemene introductie, megatrends, ontwerpen van cyber-physical systems en socio technical systems, gastcolleges uit verschillende disciplines (architectuur/productontwikkeling/robotica/erfgoed)
  2. Digitaal modelleren en visualiseren (3D scanning/reverse engineering/multimateriaal/simulaties/optimalisatie/mixed reality)
  3. Digitale en hybride fabricage (rapid tooling, direct manufacturing, CNC milling, robotica…)

Naast colleges wordt er veel zelfstudie verwacht om een goed inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken (wetenschappelijke artikelen/web paginas/experimentele software). Voor elk college zal ook verplicht worden dat de student een aantal (Engelstalige) video lezingen volgt.

Eindopdracht: Propositie voor een Factory of the Future.

In verband met tussenopdrachten wordt er verwacht dat de studenten een goed functionerende laptop hebben met een recent besturingssysteem (Windows/Apple).

Dit keuzevak wordt dit jaar voor het eerst aangeboden als pilot met een maximum van 20 studenten. Mochten er meer zijn dan wordt er geloot.