Applied project

Studiegidsnr:9300MDOAPR
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:24
Studiebelasting:672
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Steven Van Passel
Ivan Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *