Bekijk de opname van het symposium

​COVID-19: de grote gelijkmaker?

Thema's

Het is al zeker van Wereldoorlog II geleden dat we een schok van de omvang van de COVID-19 pandemie te verwerken kregen. Maar die schok kwam niet voor iedereen even hard aan. Dat blijkt uit eerste studies.

Welke impact heeft COVID-19 op sociaal-economische ongelijkheid? Kan een schok van deze omvang de verdeling van inkomen en vermogen fundamenteel wijzigen? Heeft het zin COVID-19 te vergelijken met vorige pandemieën? Konden pandemieën ooit de trigger zijn voor een meer gelijke verdeling van de welvaart? En wat is de impact buiten de Westerse wereld?

Dit zijn enkele van de thema’s die aan bod komen op dit online symposium dat wordt georganiseerd door het AIPRIL team van de Universiteit Antwerpen. AIPRIL staat voor het Antwerp Interdisciplinary Platform for Inequality Research, een samenwerkingsverband van het Centrum voor Sociaal Beleid, het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid.

De bedoeling van AIPRIL is een beter begrip op te bouwen van lange termijn trends in sociaal-economische ongelijkheid, vooral dan in de Lage Landen. Dit is uiterst relevant en boeiend omdat precies de Lage landen een uitzondering lijken te vormen op de trend naar toenemende ongelijkheid die we in veel andere landen zien. Ook in tijden van Corona?

In dit online symposium werpen de onderzoekers een blik op de Corona pandemie vanuit hun respectievelijke expertises.


Programma

  • Ive Marx stelt eerst kort het AIPRIL project voor.
  • Gerlinde Verbist en Ive Marx van het Centrum voor Sociaal Beleid kijken naar de impact van COVID-19 op sociaal-economische ongelijkheid in België. Wie werd in eerste instantie getroffen? Hoe helpt het beleid gezinnen om deze zware schok op te vangen? Wat kunnen we zeggen over het effect op ongelijkheid in de toekomst?
  • Tim Soens, Sam Geens en Lennert Jensen van het Centrum voor Stadsgeschiedenis nemen ons mee doorheen de geschiedenis van pandemieën, van de middeleeuwse Pest tot de Spaanse Griep. In hoeverre waren pandemieën steevast gelinkt aan armoede en ontwrichting? Leidden ze soms tot herverdeling? Of waren meer gelijke samenlevingen simpelweg minder kwetsbaar voor epidemische uitbraken?
  • Voor Afrika werd initieel het ergste gevreesd, door zowel Afrika-experten als wiskundige modellen. Beide bleken fout. De manier waarop Corona toeslaat is niet louter biologisch te begrijpen maar resoneert ook met sociale, economische en politieke dynamieken.  Joachim De Weerdt en Tom De Herdt leggen de puzzel van een rijke-mensen-ziekte met een arme-mensen-kost, met focus op Congo-Kinshasa en Tanzania.


Praktisch

Dit online symposium vond plaats op 26 november 2020 van 16-18u.  

Contact

Bij vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met
Prof. dr. Ive Marx