Publications in the spotlight

Who has the right to travel during peak hours? On congestion pricing and 'desirable' travellers
Vanoutrive Thomas   Zijlstra Toon  
Transport policy - ISSN 0967-070X-63 (2018) p. 98-107
Citatielink
Hoe planners burgers willen verleiden om minder auto te rijden
Vanoutrive Thomas  
Gedrag( )en Ruimte : bijdragen aan de PlanDag 2018, 31 mei, 2018, Dordrecht, Nederland / Bouma, G. [edit.]-p. 243-249
Citatielink
Een toekomst voor verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen? Een verkenning van een aantal bestuurlijke en juridische uitdagingen
Nissen Johannes   Hubeau Bernard   Pauwels Sigrid   Van Zimmeren Esther  
Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw - ISSN 1371-8274-90 (2018) p. 135-157
Citatielink
Juridische vragen in architectuur en stadsontwikkeling
Pauwels Sigrid   Van Zimmeren Esther  
Rooilijn : tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening - ISSN 1380-2860-51:3 (2018) p. 222-229
Citatielink
Metabolisme Antwerpen : Stad van Stromen: eindrapport
Frijters Eric   Klijn Olv   Driessen Bas   Vetrugno Caterina   Zhang Hongjuan   Vietti Marcello   Chow Marco   Barker Matthew   Kushi Mrudhula   Kellezi Uarda   Alnashawati Yara   Wang Yingzi   Goodman Zoe   Van Acker Maarten   Bergers Jolein   Broekman Marco   van der Zee Floris   Charreton Chloe   Rogiers Hella   van Dyck Karolien   Smits Filip   Lenaerts Marlies   Apostel Katrijn   Willems Elmar   Luyten Ellen   van Looy Isabelle   Troch Sofie   Mabilde Julie  
Stad Antwerpen, 2018,299 p.
Citatielink
Veerkracht in dorpen : 37 inspirerende projecten
Allaert Kato   Coppens Tom   Van Acker Maarten  
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2018,125 p.
Citatielink
Public opposition and the neighborhood effect : how social interaction explains protest against a large infrastructure project
Coppens Tom   Van Dooren Wouter   Thijssen Peter  
Land use policy - ISSN 0264-8377-79 (2018) p. 633-640
Citatielink
No ring road no city, no city no ring road
Van Acker Maarten   Van de Vijver Samuel  
Snelweg x stad: de toekomst van de stedelijke ringweg : Highway x city: the future of the urban ring road / Boomen, van den, Tijs [edit.]; et al.-p. 72-85
Citatielink
Shifting climate, reshaping urban landscapes : designing for drought in the Campine landscape
De Waegemaeker Jeroen   Van Acker Maarten   Kerselaers Eva   Rogge Elke  
JoLA : journal of landscape architecture - ISSN 1862-6033-11:3 (2016) p. 72-83
Citatielink

Full bibliography of this research group