Brain tumor- Glioblastoma multiforme (ADDIT-GLIO study)

Brain tumor- Glioblastoma multiforme (ADDIT-GLIO study)
Klinische studie naar de effecten van toevoeging van immuuntherapie aan de standaardbehandeling van patiënten met glioblastoom hersentumoren

Voor patiënten met glioblastoom, de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor, zijn de vooruitzichten doorgaans erg slecht. Vijf jaar na diagnose is immers minder dan 5% van deze patiënten nog in leven, ondanks intensieve behandeling met een combinatie van heelkunde, bestraling en chemotherapie. Dit geeft aan dat er dringend nood is aan een bijkomende behandeling die het leven van deze patiënten kan verlengen door de ziekte beter te bestrijden. Uiteraard mag de kwaliteit van het leven hier echter niet onder lijden en mag een dergelijke bijkomende behandeling dus niet gepaard gaan met meer bijwerkingen. Een beloftevolle behandeling die aan deze voorwaarden zou kunnen voldoen is actieve, specifieke immuuntherapie. Hierbij wordt het immuunsysteem van de patiënt aangewakkerd om specifiek de tumorcellen te gaan aanvallen, zonder hierbij de gezonde cellen schade toe te brengen. Aangezien dergelijke immuuntherapie op zichzelf vaak te weinig effect heeft, combineren wij in deze klinische studie immuuntherapie met de huidige standaardbehandeling voor glioblastoom die bestaat uit een combinatie van heelkunde, bestraling en chemotherapie. Met dit project onderzoeken we of het toevoegen van vaccinatie met lichaamseigen immuuncellen het leven van patiënten met glioblastoom kan verlengen door een lokoregionaal ziekteherval uit te stellen of zelfs te voorkomen en dit met slechts minimale extra bijwerkingen.

Trial number: NCT02649582

Home