Biomab

Bij wetenschappers, artsen en kunstenaars is een grote bereidheid en openheid om elkaars leefwereld te leren kennen en begrijpen. Integratie van kunst in de wetenschappen kwam de afgelopen jaren ook steeds meer en meer naar voor in debatten, onderzoek en praktijk. Studies toonden aan dat kunst een solide fundament kan geven in de educatie van studenten met een wetenschappelijke opleiding. Bij kandidaat-artsen leidt tekenen van de anatomie zeker tot een dieper wetenschappelijk inzicht en een grondiger begrip van de dynamiek van de processen. Gezien hoe cruciaal kennis van de anatomie is in de geneeskunde en hoe deze kennis met elk vak getoetst wordt, is het van belang om dit in de bredere aandacht te brengen. Naar de praktijk toe kan dit de sociale vaardigheden om emoties te percipiëren en het observatievermogen verbeteren. Dit alles beoogt een betere zorgkwaliteit in de maatschappij.