Wie is de homo sapiens. By C. Declerck.

'Wie is de homo sapiens?' 
Inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen, Carolyn Declerck, Acco.be.  ISBN: 9789033493218
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033493218/Wie-is-de-homo-sapiens--

In hoeverre zijn wij uniek? Geen enkele andere diersoort op aarde evenaart ons in biomassa , in de graad waarmee we het leefmilieu hebben aangepast, in de immense capaciteit tot samenwerken en het oprichten van organisaties en maatschappijen, en tegelijkertijd, in destructieve krachten waarmee we deze in een oogwenk weer kunnen vernielen. Dit boek gaat op zoek naar die eigenschappen die ons mens maken, zoals socialiteit en verstand, en naar de drijfveren die ons gedrag een wispelturig kantje geven. We zijn zowel strategisch als empathisch, planmatig als impulsief, beredeneerd als irrationeel, zelfzuchtig als hulpvaardig. Hoe kunnen we deze paradox in onszelf verzoenen? Om een realistisch en genuanceerder beeld te krijgen van het menselijke gedrag is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. De verschillende thema’s aangehaald in dit boek – van bewustzijn en leerprocessen tot emoties en persoonlijkheid – trachten weer te geven wat er zich in een menselijk brein afspeelt en hoe dit zich in gedrag vertaalt.  De fundamenten van ons gedrag gaan iedereen aan. Dit boek is gericht naar studenten die gedrag bestuderen, als een inleiding psychologie voor niet-psychologen, alsook naar alle geïnteresseerde lezers die gefascineerd zijn door de complexiteit van onze psyche.

Het boek gaat van start met een kort overzicht van de geschiedenis van de psychologie en de wetenschappelijke methode en vervolgt met een ijzersterke bespreking van de belangrijke thema's in het vak, zoals bewustzijn en geheugen. Declerck is genuanceerd en volledig, behandelt zowel de klassieke experimenten als nieuwe inzichten en blijft gedurende dit alles strikt neutraal.    T. tan Berge voor NBD Biblion

Over de auteur:
CAROLYN DECLERCK heeft zelf een interdisciplinair traject achter de rug. Ze studeerde Biologie en promoveerde vervolgens in Ecologie aan de Universiteit van California, Davis. Momenteel verricht ze aan de Universiteit Antwerpen onderzoek in de Neuro-economie en doceert ze inleidende Psychologie en Organisatiegedrag aan de Faculteit TEW.