At the University of Antwerp we teach courses related to numerical algorithms and data-driven modelling to both bachelor and master students.

Courses 2020-2021 / Cursussen 2020-2021

Numerical methods / Numerieke methoden
Advanced numerical methods / Gevorderde numerieke methoden
Scientific programming / Wetenschappelijk programmeren
Selected topics in computational science / Capita selecta van de computationele wetenschappen
Seminar numerical analysis / Seminarie numerieke analyse
​Scientific computing environments / Wetenschappelijke rekenomgevingen
(Parallel) Programming / (Parallel) Programmeren