Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Bibliotheekcommissie Faculteit Letteren & Wijsbeg.

PersoonRol
Prof. dr. Pierre Delsaerdt effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter De Mulder effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herbert De Vriese effectief stemgerechtigd lid
Dr. Katrien Lievois effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hubert Meeus voorzitter