Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Commissie Academisch Personeel Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Patrick De Pelsmacker effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Benedicte De Winter effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Koen Janssens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patricia Popelier effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter