Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Coördinator internationalisering Taal-en Letterkunde

PersoonRol
Prof. dr. Dieter Vermandere effectief titularis