Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Commissie Communicatie en Studentenwerving

PersoonRol
Mevrouw Hayat Bentouhami effectief stemgerechtigd lid
Dr. Katrien Bombeke effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Franck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sven Francque effectief stemgerechtigd lid
Prof. Steven Haine effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guy Hubens effectief stemgerechtigd lid
De heer Timon Vandamme effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Femke Van den Audenaeren effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Olivier Vanderveken voorzitter
De heer Nicolaas Van Leeuwen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Stijn Verhulst effectief stemgerechtigd lid
De heer Gino Verwimp effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Vissers effectief stemgerechtigd lid