Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Bachelor REVAKI

PersoonRol
Dr. Isabel Baert effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An De Meulenaere effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ann Hallemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Mira Meeus effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wilhelm Mistiaen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Roussel secretaris
Prof. dr. Steven Truijen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ulrike Van Daele plaatsvervangend voorzitter
Dr. Patricia Van de Walle voorzitter
Dr. Christel Vanroy effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Vereeck plaatsvervangend secretaris