Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Bachelor Toegepaste Taalkunde

PersoonRol
Mevrouw Esther De Boe effectief stemgerechtigd lid
De heer Wim Haagdorens plaatsvervangend secretaris
Mevrouw Sabien Hanoulle secretaris
Dr. Hanne Kloots voorzitter
Dr. Patricia Linden effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ching Lin Pang effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Iris Schrijver effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jimmy Ureel plaatsvervangend voorzitter
De heer Gert Vercauteren effectief stemgerechtigd lid