Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Master Architectuur

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
De heer Johan De Walsche voorzitter
De heer Geert Driesen secretaris
De heer Dirk Janssen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sigrid Pauwels effectief stemgerechtigd lid
Prof. Lara Schrijver plaatsvervangend voorzitter
De heer Koen Van de vreken plaatsvervangend secretaris