Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie master Biologie

PersoonRol
Prof. dr. Lieven Bervoets plaatsvervangend secretaris
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Mevrouw Stefanie Lahaye effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ivan Nijs effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els Prinsen voorzitter
Prof. dr. Stijn Temmerman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Raoul Van Damme voorzitter
Prof. dr. Stefan Van Dongen secretaris