Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie master Biomedische Wetenschappen

PersoonRol
De heer Kevin Ariën effectief waarnemend lid
Prof. dr. Philippe Beutels effectief waarnemend lid
Prof. dr. Johan Bosmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Johan Braet plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guy Caljon secretaris
Prof. dr. Peter De Deyn effectief waarnemend lid
Prof. dr. Peter Delputte plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ingrid De Meester effectief waarnemend lid
De heer Marc Demolder effectief raadgevend lid
Prof. dr. Erik De Schutter effectief waarnemend lid
Prof. dr. Sylvia Dewilde effectief waarnemend lid
Prof. dr. Jean-Claude Dujardin effectief waarnemend lid
Prof. dr. Erik Fransen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Eva Geuens plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Michele Giugliano effectief waarnemend lid
Dr. Kristien Hens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief waarnemend lid
Prof. dr. Philippe Jorens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Luc Kestens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Frank Kooy effectief waarnemend lid
Prof. dr. Mariëlle Leijten effectief waarnemend lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief waarnemend lid
Prof. dr. Louis Maes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Surbhi Malhotra effectief waarnemend lid
Prof. dr. Wil Meeus effectief waarnemend lid
Prof. dr. Birgit Mertens effectief waarnemend lid
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Mevrouw Liesbet Paemen effectief waarnemend lid
Prof. dr. Peter Ponsaerts effectief raadgevend lid
Prof. dr. Greta Schoeters effectief waarnemend lid
Prof. dr. Kristel Sleegers plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Snyders voorzitter
Prof. dr. Steven Staelens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Sigrid Stroobants effectief waarnemend lid
Prof. dr. Guy Van Camp secretaris
Prof. dr. Pierre Van Damme effectief waarnemend lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Annemie Van Der Linden plaatsvervangend voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Van Hul plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Xaveer Van Ostade effectief waarnemend lid
Dr. Lucia Vergauwen effectief stemgerechtigd lid
Dr. Peter Verhezen effectief waarnemend lid
Prof. dr. Marleen Verhoye plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Weyns effectief waarnemend lid
Prof. An Wouters effectief waarnemend lid