Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie master Biomedische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Philippe Beutels effectief raadgevend lid
Prof. dr. Johan Bosmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Johan Braet plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guy Caljon effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jozef Colpaert effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter De Deyn effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ingrid De Meester effectief raadgevend lid
De heer Marc Demolder effectief raadgevend lid
Prof. dr. Erik De Schutter effectief raadgevend lid
Prof. dr. Sylvia Dewilde effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jean-Claude Dujardin effectief raadgevend lid
Prof. dr. Sebastiaan Engelborghs plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Erik Fransen effectief raadgevend lid
Mevr. dr. Eva Geuens plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Michele Giugliano plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Kristien Hens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Philippe Jorens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Kestens plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frank Kooy effectief raadgevend lid
Prof. dr. Eddy Laveren effectief raadgevend lid
Prof. dr. Mariƫlle Leijten effectief raadgevend lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief raadgevend lid
Prof. dr. Louis Maes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Surbhi Malhotra effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wil Meeus effectief raadgevend lid
Prof. dr. Birgit Mertens effectief raadgevend lid
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Mevrouw Liesbet Paemen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Annie Pinxten effectief raadgevend lid
Prof. dr. Greta Schoeters effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Snyders voorzitter
Prof. dr. Steven Staelens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Sigrid Stroobants effectief raadgevend lid
Prof. dr. Elke Struyf effectief raadgevend lid
Prof. dr. Guy Van Camp secretaris
Prof. dr. Pierre Van Damme plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Annemie Van Der Linden effectief stemgerechtigd lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Stefan Van Dongen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido Vanham effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wim Van Hul plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Xaveer Van Ostade effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Van Petegem effectief raadgevend lid
Prof. dr. Vigor Van Tendeloo effectief raadgevend lid
Dr. Lucia Vergauwen effectief raadgevend lid
Dr. Peter Verhezen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Marleen Verhoye plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Weyns effectief raadgevend lid
Prof. An Wouters effectief raadgevend lid