Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie master Fysica

PersoonRol
Prof. dr. Etienne Goovaerts effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Milorad Milosevic effectief stemgerechtigd lid
De heer Kevin Nys effectief raadgevend lid
Prof. dr. Bart Partoens plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Bart Partoens secretaris
Prof. dr. Jacques Tempere voorzitter
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Pierre Van Mechelen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Michiel Wouters effectief stemgerechtigd lid