Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

PersoonRol
Prof. dr. Tom Coppens voorzitter
Mevrouw Marleen Goethals secretaris
Prof. dr. Maarten Van Acker plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Thomas Vanoutrive effectief stemgerechtigd lid
De heer Guy Vloebergh plaatsvervangend secretaris