Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie master Taal-en Letterkunde

PersoonRol
prof. dr. Rita De Maeseneer effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Kathleen Gyssels effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Tanja Mortelmans effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Reinhild Vandekerckhove secretaris