Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Opleidings- en Onderwijswetenschappen

PersoonRol
Dr. Noel Clycq effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jozef Colpaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sven De Maeyer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Donche plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Vincent Donche effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. David Gijbels secretaris
De heer Filip Luyts effectief raadgevend lid
Prof. dr. Piet Van den Bossche effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Vanhoof voorzitter
Prof. dr. Peter Van Petegem effectief stemgerechtigd lid