Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie Toegepaste Ingenieurswetenschappen Postgraduaat Innoverend Ondernemen

PersoonRol
De heer Rafael Berkvens plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Pieter Billen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daems voorzitter
De heer Dragan Subotic plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Maarten Weyn secretaris